This is a free Purot.net wiki
  • View:

Valmentaudun työpaikkaohjaajaksi

Kuvaus

Tämä kurssi on tarkoitettu niille opiskelijoille jotka valmentautuvat työpaikkaohjaajiksi ammatillisten opintojensa aikana.

Typaikkaohjaajien koulutus 3 ov

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username